เรียนต่อต่างประเทศ ทำไมต้องทำประกันการเดินทาง?

 

เมื่อมีแพลนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ เรื่องของความปลอดภัยในระหว่างเดินทาง ซึ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายมหาศาลเมื่อมีเหตุเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากมีประกันภัยก็จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปได้มากทีเดียว

‘ประกันเดินทาง’ ไม่เพียงแต่คุ้มครองเฉพาะขณะเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการดูแลคุ้มครองตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้อีกด้วย โดยเหตุผลหลักๆ ที่ต้องทำประกันภัยก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ มีดังนี้

ปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างใช้ชีวิตขณะเรียนต่อต่างประเทศอะไรก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลง อาหารการกินที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้กระทั่งอาการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวต่างๆ ซึ่งอาจทำให้หลายคนปรับตัวไม่ทันต่อภาวะเหล่านี้จนเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลในหลายประเทศราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ทั้งนี้ ในบางประเทศที่รัฐบาลไม่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ทำให้ผู้ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ทั้งหมด โดยเฉพาะหากต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงลิ่ว แต่หากทำประกันการเดินเอาไว้ก็จะช่วยลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลได้ทุกรูปแบบ


อุบัติเหตุที่เลี่ยงได้ยาก

เมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ หรืออุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งต้องพร้อมรับความเสี่ยงทั้งค่าใช้จ่ายในการรักษาพยายาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างรักษาตัว ถ้าหากไม่มีประกันภัยติดตัวก็จะต้องออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตนเองทั้งหมด

ครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินเสียหาย

เมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศมีหลายครั้งหลายคราวที่ผู้เดินทางต้องพบเจอเหตุข้าวของพังเสียหายหรือสูญหาย โดยเฉพาะหากมีอุปกรณ์หรือของใช้สำคัญที่มีราคาแพง เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทขนส่งหรือ พนักงานโรงแรม หรือการถูกปล้นจี้ ชิงทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สินบางอย่างไม่สามารถซื้อใหม่ได้ในต่างประเทศ เนื่องด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงหรือแม้กระทั่งข้อกฎหมายบางอย่างที่จำกัด การทำประกันภัยการเดินทางที่กรมธรรม์ครอบคลุมความดูแล ทั้งกระเป๋าและทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหายก็จะช่วยให้อุ่นใจในการใช้ชีวิตระหว่างเรียนต่อต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ความเสียหายเมื่อเที่ยวบินล่าช้า

อีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศควรทำประกันภัย คือ ความเสียหายเมื่อเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งหมายความว่าสัมภาระและข้าวของสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้มาถึงจุดหมายปลายทางไม่ตรงเวลา โดยเฉพาะในกรณีคับขันหรือจำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นในเวลาจำกัด เช่น เอกสารสำคัญ กุญแจ หรือของใช้จำเป็นอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ โดยประกันภัยการเดินทางจะสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อกรรมธรรม์ประกันภัยก่อนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ควรพิจารณาจากประโยชน์คุ้มครองในด้านต่างๆ เหล่านี้ด้วย

  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยระหว่างเรียนต่อต่างประเทศ
  • ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อกลับมาถึงประเทศไทย
  • ผลประโยชน์ชดเชยหากการสูญเสียค่าเล่าเรียน
  • ผลประโยชน์ชดเชยกรณีเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  • ผลประโยชน์ชดเชยกรณีเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
  • การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งตัวกลับมารักษา รวมไปถึงการส่งศพกลับมายังประเทศไทย
  • กรณีกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวการสูญหายหรือได้รับความเสียหาย
  • กรณีที่ต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  • กรณีเที่ยวบินล่าช้าและการพลาดการต่อเที่ยวบิน

ดังนั้นการทำประกันการเดินทางจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชีวิตและความเป็นอยู่ในต่างแดนสะดวกและปลอดภัย รวมถึงได้รับความคุ้มครองและประโยชน์สูงสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศได้อย่างอุ่นใจ เพราะประกันภัยการเดินทางจาก Rabbit Care X MSIG คุ้มครองได้อย่างครอบคลุม ทั้งค่าใช้จ่ายพยาบาลยามเจ็บป่วย อุบัติเหตุเล็กน้อยไปจนถึงอุบัติเหตุร้ายแรง ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือสูญหาย ตลอดจนความเสี่ยงจากเที่ยวบินล่าช้า และสามารถขยายแผนกรมธรรม์ให้ครอบคลุมความเสี่ยงได้ตามต้องการ โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 1,500,000 บาท มีสาขาอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกได้ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ยามเกิดปัญหาฉุกเฉินขณะเดินทางและหากเจ็บป่วยก็สามารถนอนโรงพยาบาลได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย รวมถึงสามารถใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้อีกด้วย

ชมข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือสอบถามบริการเพิ่มเติมกับ Rabbit Care ได้ที่ 1438 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post